More Website Templates at TemplateMonster.com!

interaktivna tabla u Školi

Proces nastave u školama i na univerzitetima se menjao tokom godina ali je pojava Interaktivne table uvela malu revoluciju u načinu i dometima prenosa znanja. Interaktivna-pametna tabla trajno je rešila probleme držanja pažnje učenika i studenata, ali i uvela digitalnu dimenziju u proces obrazovanja.

Interaktivna tabla MileniumBoard MB104, veličine klasične školske table, zahvaljujući autentičnom softveru donela je predavačima mogućnost da kreiraju svoja predavanja, a jedini limit u tom poslu je mašta predavača. Svako predavanje je moguće snimiti i na sledećem času lako ponoviti sadržaj ili dodati nove delove.

Ako niste stigli ili niste planirali da obrađujete neki deo određene teme, a Vašeg učenika to zanima uvek ćete moći u momentu da mu dopunite znanje bilo kreiranjem određene stranice na tabli kao objašnjenje ili odlaskom na internet, začas pretražite potrebni sadržaj pred svima direktno na tabli u potrazi za odgovorima ili dopunama istog. Tako se stvara mogućnost da se vizuelno standardizuju predavanja uz brzu dopunu sa novinama u toj oblasti. Posebno je korisna za tehničke i umetničke sadržaje i oblasti jer u nastavu uvodi digitalnu dimenziju.

Ponuđeni alati u softveru Interaktivne table ne samo da ubrzavaju proces nastave već bitno olakšavaju formiranje sadržaja predavanja pa predavaču ostaje više vremena da objasni detalje predavanja.

U tom procesu se na lak i kvalitetan način razvija digitalna kultura posebno najmlađih učenika i na lep način usmerava njihova pažnja na kvalitetne sadržaje na internetu, a ne samo igrice i ostale površne sadržaje.