• Naši saradnici i prijatelji :


  • ● Prva televizija d.o.o.
  • ● OŠ Olga Milošević
  • ● Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
  • ● OŠ ’’Dr Tihomir Ostojić’’
  • ● Udruženje građana ’’Češka beseda’’, Kruščica
  • ● OŠ ’’MARKO STOJANOVIĆ’’
  • ● OŠ ’’Radoje Domanović’’
  • ● OŠ ’’Kneginja Milica’’
  • ● Institut za Primenu Nauke u Poljoprivredi
  • ● FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE U BEOGRADU
  • ● OŠ ’’Stanoje Glavaš’’
  • ● OŠ ’’Đorđe Maletić’’
  • ● OŠ ’’Sava Munćan’’
  • ● OŠ ’’Dositej Obradović’’
  • ● Nacionalni savet češke nacionalne manjine
  • ● Fakultet za međunarodnu ekonomiju
  • ● OŠ ’’Žarko Zrenjanin’’
  • ● OŠ ’’Vuk Karadžić’’, Majilovac
  • ● OŠ ’’Sava Žebeljan’’
  • ● Politehnička škola ,Požarevac
  • ● OŠ ’’Vuk Karadžić’’, Sm. Palanka
  • ● Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine
  • ● Univerzitet ’’Educons’’
  • ● OŠ ’’Vuk Karadžić’’
  • ● Filološka gimnazija
  • ● Škola za decu sa oštećenim sluhom ’’Stefan Dečanski’’
  • ● ’’Willkommen 2013’’
  • ● Fakultet za kulturu i medije ’’Univerzitet Megatrend’’
  • ● OŠ ’’Tomaš Garig’’, Masarik
  • ● Univerzitetski sportski savez Srbije
  • ● OŠ "Janko Veselinović"
  • ● EKO SERBIA a.d.
  • ● OŠ ’’Stanko Krstin’’
  • ● Ambasada Poljske
  • ● Medicinska škola
  • ● OŠ ’’Milica Pavlović’’
  • ● OŠ ’’Slobodan Sekulić’’
  • ● Mašinsko Saobraćajna Škola ,Čačak
  • ● FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE BEOGRAD
  • ● Visoka škola tehničkih strukovnih studija
  • ● ’’Megatrend Univerzitet’’, Beograd
  • ● Baker Tilly Western Balkans d.o.o
  • ● STUDIO ZA ITALIJANSKI JEZIK ’’SCUDIT BELGRADO’’,BEOGRAD
  • ● Gradski centar za socijalni rad
  • ● OŠ "ČEH KAROLj" - Ada
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA - Ada
  • ● OŠ "NOVAK RADONIĆ" - Ada
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE "BARTOK BELA" - Ada
  • ● OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" - Alibunar
  • ● OŠ "1. MAJ" - Alibunar
  • ● OŠ "BRATSTVO-JEDINSTVO" - Alibunar
  • ● OŠ "DUŠAN JERKOVIĆ" - Alibunar
  • ● OŠ "3. OKTOBAR" - Alibunar
  • ● OŠ "SAVA VELjKOVIĆ" - Alibunar
  • ● OŠ "TOMAŠ GARIG MASARIK" - Alibunar
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Alibunar
  • ● OŠ "2. OKTOBAR" - Alibunar
  • ● OŠ ZA POSEBNO MUZIČKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE "STEVAN HRISTIĆ" - Apatin
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Apatin
  • ● GIMNAZIJA I STRUČNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" - Apatin
  • ● OŠ "JOŽEF ATILA" - Apatin
  • ● OŠ "KIŠ FERENC" - Apatin
  • ● OŠ "MLADOST" - Apatin
  • ● OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - Apatin
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - Apatin
  • ● OŠ "IVO LOLA RIBAR" - Bač
  • ● OŠ "JAN KOLAR" - Bač
  • ● POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BAČ - Bač
  • ● OŠ "MOŠA PIJADE" - Bač
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Bač
  • ● OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" - Bač
  • ● OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Bačka Palanka
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "9. MAJ" - Bačka Palanka
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "DR RADIVOJ UVALIĆ" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "MILETA PROTIĆ" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "15. OKTOBAR" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "ZDRAVKO ČELAR" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" - Bačka Palanka
  • ● GIMNAZIJA "20. OKTOBAR" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "BRAĆA NOVAKOV" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "HEROJ PINKI" - Bačka Palanka
  • ● OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" - Bačka Palanka
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE "STEVAN HRISTIĆ" - Bačka Palanka
  • ● SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "ŠINKOVIĆ JOŽEF'' - Bačka Topola
  • ● OŠ "DOŽA ĐERĐ" - Bačka Topola
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Bačka Topola
  • ● GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Bačka Topola
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Bačka Topola
  • ● OŠ "18. OKTOBAR" - Bačka Topola
  • ● OŠ "BRATSTVO-JEDINSTVO" - Bačka Topola
  • ● OŠ "ČAKI LAJOŠ" - Bačka Topola
  • ● OŠ "STARI KOVAČ ĐULA" - Bačka Topola
  • ● OŠ "MOŠA PIJADE" - Bačka Topola
  • ● POLjOPRIVREDNA ŠKOLA - Bačka Topola
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE - Bačka Topola
  • ● OŠ "JOZEF MARČOK DRAGUTIN" - Bački Petrovac
  • ● GIMNAZIJA "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA - Bački Petrovac
  • ● OŠ "JAN AMOS KOMENSKI" - Bački Petrovac
  • ● OŠ "JAN ČAJAK" - Bački Petrovac
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Bački Petrovac
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Bela Crkva
  • ● OŠ "ĐORĐE MALETIĆ" - Bela Crkva
  • ● OŠ "MIHAIL SADOVEANU" - Bela Crkva
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "SAVA MUNĆAN" - Bela Crkva
  • ● OŠ "MARA JANKOVIĆ" - Bela Crkva
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Bela Crkva
  • ● OŠ "MARKO STOJANOVIĆ" - Bela Crkva
  • ● BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA - Bela Crkva
  • ● OŠ "SAVA MUNĆAN" - Bela Crkva
  • ● OŠ "JOVAN GRČIĆ MILENKO" - Beočin
  • ● OŠ "JOVAN POPOVIĆ" - Beočin
  • ● OŠ "ŠAMU MIHALj" - Bečej
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA - Bečej
  • ● OŠ "SVETOZAR MARKOVIĆ" - Bečej
  • ● OŠ "ŠAMU MIHALj" - Bečej
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE "PETAR KONjOVIĆ" - Bečej
  • ● OŠ "PETEFI ŠANDOR" - Bečej
  • ● OŠ "SEVER ĐURKIĆ" - Bečej
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "BRATSTVO" - Bečej
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA - Bečej
  • ● OŠ "ZDRAVKO GLOŽANSKI" - Bečej
  • ● GIMNAZIJA BEČEJ - Bečej
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Vrbas
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Vrbas
  • ● OŠ "BRATSTVO JEDINSTVO" - Vrbas
  • ● OŠ "20. OKTOBAR" - Vrbas
  • ● OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" - Vrbas
  • ● OŠ "SVETOZAR MILETIĆ" - Vrbas
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Vrbas
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Vrbas
  • ● OŠ "BRATSTVO JEDINSTVO" - Vrbas
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "4. JULI" - Vrbas
  • ● OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - Vrbas
  • ● GIMNAZIJA "ŽARKO ZRENjANIN" - Vrbas
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Vršac
  • ● DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA - Vršac
  • ● OŠ "MLADOST" - Vršac
  • ● OŠ "JOVAN STERIJA POPOVIĆ" - Vršac
  • ● OŠ "OLGA PETROV-RADIŠIĆ" - Vršac
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Vršac
  • ● MUZIČKA ŠKOLA "JOSIF MARINKOVIĆ" - Vršac
  • ● OŠ "PAJA JOVANOVIĆ" - Vršac
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Vršac
  • ● POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "VRŠAC" - Vršac
  • ● OŠ "KORIOLAN DOBAN" - Vršac
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Vršac
  • ● ŠKOLSKI CENTAR "NIKOLA TESLA" - Vršac
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "JELENA VARJAŠKI" - Vršac
  • ● OŠ "MOŠA PIJADE" - Vršac
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Vršac
  • ● HEMIJSKO-MEDICINSKA ŠKOLA - Vršac
  • ● GIMNAZIJA "BORISLAV PETROV BRACA" - Vršac
  • ● SREDNjA ŠKOLA "22. OKTOBAR" - Žabalj
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Žabalj
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Žabalj
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Žabalj
  • ● OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" - Žabalj
  • ● OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" - Žitište
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Žitište
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Žitište
  • ● OŠ "MLADOST" - Zrenjanin
  • ● OŠ "STEVAN KNIĆANIN" - Zrenjanin
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Zrenjanin
  • ● OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA "9. MAJ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "BRATSTVO" - Zrenjanin
  • ● DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ-GINA" - Zrenjanin
  • ● OŠ "DR ALEKSANDAR SABOVLjEV" - Zrenjanin
  • ● OŠ "2. OKTOBAR" - Zrenjanin
  • ● OŠ "BRATSTVO-JEDINSTVO" - Zrenjanin
  • ● OŠ "UROŠ PREDIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Zrenjanin
  • ● HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA "UROŠ PREDIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "PETAR KOČIĆ" - Zrenjanin
  • ● ELEKTROTEHNIČKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" - Zrenjanin
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Zrenjanin
  • ● MUZIČKA ŠKOLA "JOSIF MARINKOVIĆ" - Zrenjanin
  • ● SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA - Zrenjanin
  • ● OŠ "SONjA MARINKOVIĆ" - Zrenjanin
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA - Zrenjanin
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "SERVO MIHALj" - Zrenjanin
  • ● OŠ "SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA" - Zrenjanin
  • ● ZRENjANINSKA GIMNAZIJA - Zrenjanin
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Zrenjanin
  • ● OŠ "JOVAN DUČIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "DR JOVAN CVIJIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "1.OKTOBAR" - Zrenjanin
  • ● MEDICINSKA ŠKOLA - Zrenjanin
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA "JOVAN TRAJKOVIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Zrenjanin
  • ● OŠ "DR BOŠKO VREBALOV" - Zrenjanin
  • ● OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "SLAVKO RODIĆ" - Zrenjanin
  • ● OŠ "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" - Inđija
  • ● OŠ "PETAR KOČIĆ" - Inđija
  • ● OŠ "BRAĆA GRULOVIĆ" - Inđija
  • ● OŠ "DUŠAN JERKOVIĆ" - Inđija
  • ● OŠ "JOVAN POPOVIĆ" - Inđija
  • ● OŠ "22. JUL" - Inđija
  • ● OŠ "RUŽA ĐURĐEVIĆ- CRNA" - Inđija
  • ● GIMNAZIJA - Inđija
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Inđija
  • ● SREDNjA ŠKOLA "DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ" - Inđija
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" - Inđija
  • ● OŠ "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" - Inđija
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Irig
  • ● OŠ "MILICA STOJADINOVIĆ SRPKINjA" - Irig
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ" - Irig
  • ● OŠ "ARANj JANOŠ" - Kanjiža
  • ● POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "BESEDEŠ JOŽEF" - Kanjiža
  • ● OŠ “KARAS KAROLINA“ - Kanjiža
  • ● OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - Kanjiža
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Kanjiža
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Kikinda
  • ● GIMNAZIJA "DUŠAN VASILjEV" - Kikinda
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "MILOŠ CRNjANSKI" - Kikinda
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA - Kikinda
  • ● OŠ "MILIVOJ OMORAC" - Kikinda
  • ● Dom učenika srednjih škola "NIKOLA VOJVODIĆ" - Kikinda
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Kikinda
  • ● OSNOVNO MUZIČKA ŠKOLA "SLOBODAN MALBAŠKI" - Kikinda
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Kikinda
  • ● OŠ "BRATSTVO-JEDINSTVO" - Kikinda
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA - Kikinda
  • ● OŠ "PETAR KOČIĆ" - Kikinda
  • ● OŠ "MORA KAROLj" - Kikinda
  • ● OŠ "JOVAN POPOVIĆ" - Kikinda
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Kikinda
  • ● OŠ "1. OKTOBAR" - Kikinda
  • ● OŠ "SLAVKO RODIĆ" - Kikinda
  • ● OŠ "FEJEŠ KLARA" - Kikinda
  • ● OŠ "GLIGORIJE POPOV" - Kikinda
  • ● OŠ "VASA STAJIĆ" - Kikinda
  • ● OŠ "IVO LOLA RIBAR" - Kikinda
  • ● OŠ "6. OKTOBAR" - Kikinda
  • ● GIMNAZIJA "MIHAJLO PUPIN" - Kovačica
  • ● OŠ "MIHAJLO PUPIN" - Kovačica
  • ● OŠ "SAVA ŽEBELjAN" - Kovačica
  • ● OŠ "MOŠA PIJADE" - Kovačica
  • ● OŠ "MARŠAL TITO" - Kovačica
  • ● OŠ "SVETI GEORGIJE" - Kovačica
  • ● OŠ "LUKRECIJA ANKUCIĆ" - Kovačica
  • ● OŠ "MLADA POKOLjENjA" - Kovačica
  • ● OŠ "BORA RADIĆ" - Kovin
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Kovin
  • ● OŠ "ĐURA FILIPOVIĆ" - Kovin
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Kovin
  • ● OŠ "MIŠA STOJKOVIĆ" - Kovin
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" - Kovin
  • ● OŠ " DESANKA MAKSIMOVIĆ " - Kovin
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Kovin
  • ● OŠ "PREDRAG KOŽIĆ" - Kovin
  • ● OŠ "PAJA MARGANOVIĆ" - Kovin
  • ● OŠ "SAVA MAKSIMOVIĆ" - Kovin
  • ● GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" - Kovin
  • ● OŠ "20. OKTOBAR" - Kula
  • ● OŠ "VELjKO VLAHOVIĆ" - Kula
  • ● OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ''PETRO KUZMJAK'' - Kula
  • ● OŠ "PETEFI BRIGADA" - Kula
  • ● OŠ "ISA BAJIĆ" - Kula
  • ● SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" - Kula
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE - Kula
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA - Kula
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Kula
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Kula
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA - Kula
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Mali Iđoš
  • ● OGLEDNA OŠ "ADI ENDRE" - Mali Iđoš
  • ● OŠ "NIKOLA ĐURKOVIĆ" - Mali Iđoš
  • ● SREDNjA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" - Nova Crnja
  • ● OŠ "PETEFI ŠANDOR" - Nova Crnja
  • ● OŠ "4. OKTOBAR" - Nova Crnja
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Nova Crnja
  • ● OŠ "STANKO KRSTIN" - Nova Crnja
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Nova Crnja
  • ● OŠ "STANČIĆ MILAN UČA" - Novi Bečej
  • ● OŠ "JOSIF MARINKOVIĆ" - Novi Bečej
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Novi Bečej
  • ● SREDNjA ŠKOLA - Novi Bečej
  • ● OŠ "ĐORĐE JOANOVIĆ" - Novi Bečej
  • ● OŠ "MILOJE ČIPLIĆ" - Novi Bečej
  • ● GIMNAZIJA I STRUČNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Novi Kneževac
  • ● OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA - Novi Kneževac
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Novi Kneževac
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Novi Sad
  • ● OŠ "22. AVGUST" - Novi Sad
  • ● OŠ "VELjKO PETROVIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "LjUDOVIT ŠTUR" - Novi Sad
  • ● OŠ "PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA" - Novi Sad
  • ● OŠ "SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA" - Novi Sad
  • ● GIMNAZIJA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ " - Novi Sad
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Novi Sad
  • ● GIMNAZIJA "LAZA KOSTIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" - Novi Sad
  • ● OŠ "IVO LOLA RIBAR" - Novi Sad
  • ● POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - Novi Sad
  • ● MUZIČKA ŠKOLA "ISIDOR BAJIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "MIHAJLO PUPIN" - Novi Sad
  • ● "SREDNjOŠKOLSKI DOM" - Novi Sad
  • ● OŠ "VELjKO VLAHOVIĆ" - Novi Sad
  • ● BALETSKA ŠKOLA U NOVOM SADU - Novi Sad
  • ● OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" - Novi Sad
  • ● SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA - Novi Sad
  • ● ŠKOLA ZA DIZAJN "BOGDAN ŠUPUT" - Novi Sad
  • ● OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" - Novi Sad
  • ● GIMNAZIJA "ISIDORA SEKULIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Novi Sad
  • ● GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" - Novi Sad
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE I VASPITANjE ODRASLIH "SVETI SAVA" - Novi Sad
  • ● OŠ "JOVAN DUČIĆ" - Novi Sad
  • ● Dom učenika "BRANKOVO KOLO" - Novi Sad
  • ● OŠ "SONjA MARINKOVIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "JOVAN POPOVIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "IVO ANDRIĆ" - Novi Sad
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "MILAN PETROVIĆ" SA DOMOM UČENIKA - Novi Sad
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Novi Sad
  • ● OŠ "JOŽEF ATILA" - Novi Sad
  • ● MEDICINSKA ŠKOLA "7. APRIL" - Novi Sad
  • ● OŠ "KOSTA TRIFKOVIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "ĐURA DANIČIĆ" - Novi Sad
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "MILEVA MARIĆ - AJNŠTAJN" - Novi Sad
  • ● OŠ "VASA STAJIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "PETEFI ŠANDOR" - Novi Sad
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Novi Sad
  • ● OŠ "LAZA KOSTIĆ" - Novi Sad
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "PAVLE SAVIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ „MARIJA TRANDAFIL“ - Novi Sad
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Novi Sad
  • ● SREDNjA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" - Novi Sad
  • ● SAOBRAĆAJNA ŠKOLA "PINKI" - Novi Sad
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Novi Sad
  • ● OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "JOSIP SLAVENSKI" NOVI SAD - Novi Sad
  • ● OŠ "IVAN GUNDULIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "ĐORĐE NATOŠEVIĆ" - Novi Sad
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Novi Sad
  • ● OŠ "DUŠAN RADOVIĆ" - Novi Sad
  • ● ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" - Novi Sad
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Odžaci
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Odžaci
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Odžaci
  • ● OŠ "MARKO OREŠKOVIĆ" - Odžaci
  • ● GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ " - Odžaci
  • ● OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" - Odžaci
  • ● OŠ "KOSTA STAMENKOVIĆ" - Odžaci
  • ● OŠ "RATKO PAVLOVIĆ ĆIĆKO" - Odžaci
  • ● OŠ "BORA STANKOVIĆ" - Odžaci
  • ● Tehnička škola - Odžaci
  • ● OŠ "JOŽEF ATILA" - Odžaci
  • ● OŠ "NESTOR ŽUČNI" - Odžaci
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Opovo
  • ● OŠ "BORISAV PETROV-BRACA" - Pančevo
  • ● ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" - Pančevo
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "23 MAJ" - Pančevo
  • ● OŠ "OLGA PETROV" - Pančevo
  • ● OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "STEVICA JOVANOVIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "VASA ŽIVKOVIĆ" - Pančevo
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA "PAJA MARGANOVIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "GOCE DELČEV" - Pančevo
  • ● OŠ "BRATSTVO-JEDINSTVO (Vojlovica)" - Pančevo
  • ● MUZIČKA ŠKOLA "JOVAN BANDUR" - Pančevo
  • ● GIMNAZIJA "UROŠ PREDIĆ" - Pančevo
  • ● MEDICINSKA ŠKOLA "STEVICA JOVANOVIĆ" - Pančevo
  • ● POLjOPRIVREDNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "ISIDORA SEKULIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Pančevo
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Pančevo
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Pančevo
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "MOŠA PIJADE" - Pančevo
  • ● OŠ "4. OKTOBAR" - Pančevo
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "MARA MANDIĆ" - Pančevo
  • ● MAŠINSKA ŠKOLA "PANČEVO" - Pančevo
  • ● OŠ "AKSENTIJE MAKSIMOVIĆ" - Pančevo
  • ● BALETSKA ŠKOLA "DIMITRIJE PARLIĆ" - Pančevo
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Pančevo
  • ● OŠ "MIROSLAV ANTIĆ MIKA" - Pančevo
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "MILENKO VERKIĆ NEŠA" - Pećinci
  • ● OŠ "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" - Pećinci
  • ● OŠ "DUŠAN VUKASOVIĆ DIOGEN" - Pećinci
  • ● OŠ "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" - Pećinci
  • ● OŠ "JOVAN STERIJA POPOVIĆ" - Plandište
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Plandište
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Plandište
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Ruma
  • ● OŠ "IVO LOLA RIBAR" - Ruma
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Ruma
  • ● GIMNAZIJA "STEVAN PUZIĆ" - Ruma
  • ● OŠ "23. OKTOBAR" - Ruma
  • ● OŠ "VELjKO DUGOŠEVIĆ" - Ruma
  • ● OŠ "DUŠAN JERKOVIĆ" - Ruma
  • ● SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" - Ruma
  • ● OŠ "MILIVOJ PETKOVIĆ-FEĆKO" - Ruma
  • ● SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILENKO BRZAK UČA" - Ruma
  • ● OŠ "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" - Ruma
  • ● OŠ "NEBOJŠA JERKOVIĆ" - Ruma
  • ● OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" - Ruma
  • ● OŠ "6. UDARNA VOJVOĐANSKA BRIGADA" - Ruma
  • ● SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA "STEVAN PETROVIĆ BRILE" - Ruma
  • ● OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "TEODOR TOŠA ANDREJEVIĆ" - Ruma
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA - Senta
  • ● Osnovna škola "Temerkenj Ištvan" - Senta
  • ● SENĆANSKA GIMNAZIJA - Senta
  • ● SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA - Senta
  • ● GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE SA DOMOM UČENIKA "BOLjAI" - Senta
  • ● ŠOMO "STEVAN MOKRANjAC" - Senta
  • ● OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" - Senta
  • ● OŠ "TURZO LAJOŠ" - Senta
  • ● OŠ "PETEFI ŠANDOR" - Senta
  • ● OŠ "BRAĆA STEFANOVIĆ" - Sečanj
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Sečanj
  • ● SREDNjA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" - Sečanj
  • ● OŠ "STEVAN ALEKSIĆ" - Sečanj
  • ● OŠ "SLAVKO RODIĆ" - Sečanj
  • ● OŠ "VELjKO ĐURIČIN" - Sečanj
  • ● OŠ "IVO LOLA RIBAR" - Sečanj
  • ● OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" - Sečanj
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" - Sečanj
  • ● OŠ "AVRAM MRAZOVIĆ" - Sombor
  • ● DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA - Sombor
  • ● OŠ "PETAR KOČIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "KIŠ FERENC" - Sombor
  • ● SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA "DR RUŽICA RIP" - Sombor
  • ● OŠ "BRATSTVO JEDINSTVO" - Sombor
  • ● OŠ "PETEFI ŠANDOR" - Sombor
  • ● SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA - Sombor
  • ● OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "LAZA KOSTIĆ" - Sombor
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM UČENIKA "VUK KARADžIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "MOŠA PIJADE" - Sombor
  • ● GIMNAZIJA "VELjKO PETROVIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "NIKOLA VUKIĆEVIĆ" - Sombor
  • ● SREDNjA ŠKOLA "SVETI SAVA" - Sombor
  • ● OŠ "BRATSTVO JEDINSTVO - SVETOZAR MILETIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "BRATSTVO JEDINSTVO" - Sombor
  • ● OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" - Sombor
  • ● SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA - Sombor
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Sombor
  • ● OŠ "OGNjEN PRICA" - Sombor
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH - Sombor
  • ● OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "IVO LOLA RIBAR" - Sombor
  • ● OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" - Sombor
  • ● SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA - Sombor
  • ● MUZIČKA ŠKOLA "PETAR KONjOVIĆ" - Sombor
  • ● OŠ "22. OKTOBAR" - Sombor
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Srbobran
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Srbobran
  • ● GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" - Srbobran
  • ● OŠ "PETAR DRAPŠIN" - Srbobran
  • ● OŠ "ŽARKO ZRENjANIN UČA" - Srbobran
  • ● OŠ "DOBROSAV RADOSAVLjEVIĆ NAROD" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI" - Sremska Mitrovica
  • ● MEDICINSKA ŠKOLA "DRAGINjA NIKŠIĆ" - Sremska Mitrovica
  • ● "DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "JOVAN POPOVIĆ" - Sremska Mitrovica
  • ● EKONOMSKA ŠKOLA "9. MAJ" - Sremska Mitrovica
  • ● MITROVAČKA GIMNAZIJA - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Sremska Mitrovica
  • ● SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" - Sremska Mitrovica
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "RADIVOJ POPOVIĆ" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "TRIVA VITASOVIĆ LEBARNIK" - Sremska Mitrovica
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Sremska Mitrovica
  • ● MUZIČKA ŠKOLA "PETAR KRANČEVIĆ" - Sremska Mitrovica
  • ● PREHRAMBENO ŠUMARSKA I HEMIJSKA ŠKOLA - Sremska Mitrovica
  • ● "KARLOVAČKA GIMNAZIJA" - Sremski Karlovci
  • ● OŠ "23.OKTOBAR" - Sremski Karlovci
  • ● OŠ "SIMEON ARANICKI" - Stara Pazova
  • ● OŠ "NIKOLA TESLA" - Stara Pazova
  • ● OŠ "MILAN HADžIĆ" - Stara Pazova
  • ● OŠ "HEROJ JANKO ČMELIK" - Stara Pazova
  • ● OŠ "SLOBODAN SAVKOVIĆ" - Stara Pazova
  • ● OŠ "RASTKO NEMANjIĆ - SVETI SAVA" - Stara Pazova
  • ● EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" - Stara Pazova
  • ● OŠ "BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI" - Stara Pazova
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA - Stara Pazova
  • ● GIMNAZIJA "BRANKO RADIČEVIĆ" - Stara Pazova
  • ● OŠ "VERA MIŠČEVIĆ" - Stara Pazova
  • ● OŠ "23. OKTOBAR" - Stara Pazova
  • ● ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "ANTON SKALA" - Stara Pazova
  • ● EKONOMSKA SREDNjA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "MATKO VUKOVIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "SEČENjI IŠTVAN" - Subotica
  • ● OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "PETEFI ŠANDOR" - Subotica
  • ● OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" - Subotica
  • ● GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "ĐURO SALAJ" - Subotica
  • ● OŠ "IVAN MILUTINOVIĆ" - Subotica
  • ● ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "MAJŠANSKI PUT" - Subotica
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Subotica
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "IVAN SARIĆ" - Subotica
  • ● MUZIČKA ŠKOLA - Subotica
  • ● OŠ "JOVAN MIKIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "BOSA MILIĆEVIĆ" - Subotica
  • ● POLITEHNIČKA ŠKOLA - Subotica
  • ● OŠ "KIZUR IŠTVAN" - Subotica
  • ● OŠ "10. OKTOBAR" - Subotica
  • ● OŠ "SONjA MARINKOVIĆ" - Subotica
  • ● OŠ "HUNjADI JANOŠ" - Subotica
  • ● OŠ "VLADIMIR NAZOR" - Subotica
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Subotica
  • ● OŠ "SVETI SAVA" - Subotica
  • ● OŠ "MATIJA GUBEC" - Subotica
  • ● HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA - Subotica
  • ● OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" - Subotica
  • ● DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA - Subotica
  • ● OŠ "PIONIR" - Subotica
  • ● SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA - Subotica
  • ● GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANjI" - Subotica
  • ● OŠ "KOKAI IMRE" - Temerin
  • ● OŠ "DANILO ZELENOVIĆ" - Temerin
  • ● OŠ "SLAVKO RODIĆ" - Temerin
  • ● OŠ "PETAR KOČIĆ" - Temerin
  • ● SREDNjA ŠKOLA "LUKIJAN MUŠICKI" - Temerin
  • ● SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "MILEVA MARIĆ" - Titel
  • ● OŠ "ISIDORA SEKULIĆ" - Titel
  • ● OŠ "SVETOZAR MILETIĆ" - Titel
  • ● HEMIJSKO PREHRAMBENA SREDNjA ŠKOLA - Čoka
  • ● OŠ "DR TIHOMIR OSTOJIĆ" - Čoka
  • ● OŠ "SERVO MIHALj" - Čoka
  • ● OŠ "JOVAN POPOVIĆ" - Čoka
  • ● OŠ "VUK KARADžIĆ" - Šid
  • ● OŠ "SAVA ŠUMANOVIĆ" - Šid
  • ● OŠ "SREMSKI FRONT" - Šid
  • ● GIMNAZIJA "SAVA ŠUMANOVIĆ" - Šid
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" - Šid
  • ● OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - Šid
  • ● OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "FILIP VIŠNjIĆ" - Šid
  • ● OŠ "FILIP VIŠNjIĆ" - Šid
  • ● OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" - Šid
  • ● EKONOMSKA - K.Mitrovica
  • ● MEDICINSKA - K.Mitrovica
  • ● TEHNIČKA - K.Mitrovica
  • ● GIMNAZIJA- K.Mitrovica
  • ● GIMNAZIJA VUČITRN- K.Mitrovica
  • ● MUZIČKA - K.Mitrovica
  • ● SŠ "GRIGORIJE BOŽOVIĆ" - Zubin Potok
  • ● SŠ "GRIGORIJE BOŽOVIĆ" - Zvečan
  • ● TEHNIČKA ŠKOLA - Leposavić
  • ● POLJOPRIVREDNA - Lešak
  • ● ЕKОNОMSKА МLIKЕ - Gora
  • ● PОLЈОPRIVRЕDNА I GIMNАZIЈА LЕPINА - Lipijan
  • ● GIMNАZIЈА ŠILОVO – Gnjilane
  • ● ТЕHNIČKА KUSCЕ - Gnjilane
  • ● ЕKОNОMSKА ŠKОLА – Ranilug
  • ● МЕDICINSKА - Veliko Ropotovo
  • ● GIMNАZIЈА - Kos. Kamenica
  • ● ТЕHNIČKА - Kos. Kamenica
  • ● SŠ GОRАŽDЕVАC - Goraždevac
  • ● ЕKОNОMSKА ŠKОLА - Štrpce
  • ● ЕKОNОMSKА - Laplje selo
  • ● GIMNАZIЈА - Laplje selo
  • ● GRАĐЕVINSKА - Gračanica
  • ● МЕDICINSKА - Gračanica
  • ● ЕТŠ „М.PUPIN“ - Sušice
  • ● МАŠINSKА - Preoce
  • ● ЕТŠ „N.ТЕSLА“ - Prilužje
  Specifikacija artikala je informativnog karaktera. Milenium sistemi ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda. Slike artikala su ilustrativne i ne moraju u potpunosti odgovarati artiklima.