Milenium sistemi promocija - Dubai 2021 -2022

Кompanija Milenium sistemi bila je deo promocije srpske privrede na Svetskoj izložbi u Dubaiju održanoj od oktobra 2021 do marta 2022 godine. Reč je o izložbi koja je prvi put organizovana u arapskom svetu a kroz temu – Povezivanje umova, stvaranje budućnosti i u temetskim celinama Mogućnost, Mobilnost i Održivost. Učestvovale su 192 države, 200 kompanija, privrednih asocijacija i međunarodnih organizacija iz celoga sveta te je to bila po mnogim parametrima najveća izložba do sada.

Dubai Expo 2021/2022

Manifestacija teži da predstavi najbolje primere saradnje i inovacija u svetu te je kompanija Milenium sistemi iskoristila priliku da celom svetu predstavi proizvode po kojima se izdvaja ne semo u regionu već i na evropskom tržištu.

Кompanija Milenium sistemi predstavila je praktičnu primenu Interaktivne table MB 104 formata 104 inča kao osnovnog sredstva za digitalizaciju procesa nastave u školama i na fakultetima kao i Ultrazvučni merač protoka MS USFM6000 baziran na novoj generaciji uređaja za merenje protoka fluida. Interesovanje za proizvode je bilo veliko a ostvareni su mnogobrojni kontakti sa potencijalnim kupcima na novim tržištima.